In het kader van het projectonderdeel Output nr. 1 “Onderzoeksagenda Cultureel Ondernemerschap’ zijn 15 case studies uitgewerkt met specifieke voorbeelden van cultureel ondernemerschap en innovatie in musea en andere erfgoedinstellingen in de drie deelnemende landen (Italië, Nederland, Groot Brittannië).

Het proces van het selecteren, uitvoeren en verwerken van de case studies was behoorlijk complex. Tijdens de 2e internationale projectmeeting is afgesproken om de methodische aanpak van de Universiteit van Bologna als leidraad te nemen. De indeling in 5 thema’s, die ten grondslag lag aan de presentaties tijdens het ‘multiplier event’ in Bologna, is daarom ook gebruikt voor de indeling van de case studies.

Thema’s

De case studies zijn opgesteld volgens een vaste structuur en voor de analyse is gebruik gemaakt van een combinatie van desk research en veldonderzoek. Zo zijn de case studies makkelijk onderling te vergelijken.

De concept-versies van de case studies zijn door alle partners aan elkaar gepresenteerd tijdens de meeting in Londen, en vervolgens afgerond in voorjaar 2017.

Iedereen die meer wil weten over cultureel ondernemerschap en innovatie in musea en andere erfgoedinstellingen kan er gebruik maken. Ze zijn inspirerend voor zowel culturele organisaties, stakeholders, beroepsopleidingen en universiteiten, als concrete voorbeelden van wat in Europa gebeurt op dit terrein.

Bovendien zullen de case studies in het kader van het EMPHOS project gebruikt worden, samen met andere bronnen, als lesmateriaal in het te ontwikkelen training programma. Blijf op de hoogte!